Foreningens historie -stærkt forkortet

1910

I 1910 fik firmaet A. W. Colding A/S i Hellerup en god idé, da de gav skibstømrer J. P. V. Hansen (foto), en mand der havde sejlet verdenshavene tynde, til opgave at bygge havbadeanstalten Helgoland. Navnet havde man i øvrigt taget efter Vesterhavsøen Helgoland, der var kendt for sine havbade.

1929

I 1929, den 3. februar, dannede en lille gruppe badegæster en vinterbadeforening. Blandt initiativtagerne var Viggo Olsen, der var værkfører, og Albert Christensen, der var landsretssagfører. De kaldte sig vikinger, men hurtigt fandt de på navnet Vinterbadeforeningen ”Det Kolde Gys” – i daglig tale kaldet Gyset. 

2004

Den 27. maj 2004 tog overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen, det første spadestik til den nye strandpark på Amager. Og i sept 2004 måtte Det Kolde Gys med stor sorg forlade det elskede Helgoland, og Helgoland blev revet ned.   Det Kolde Gys fik anvist et område ovre på hundelufterplænen,   hvor de indrettede en boplads med 4 containere omgivet af et plankeværk malet i Helgolandgrøn og et lille badehus også malet i Helgoland grøn.  Badehuset hedder Lille Helgoland og består stadig.  Resterne af den gamle badeanstalt ligger begravet under sandet hvor Naturcentret ligger i dag. 

2005

I august 2005 blev den nye strandpark indviet, men uden det nye Helgoland. Først to år senere, i oktober 2007, påbegyndes den nye Helgoland, og i juni 2008, kunne de første badende komme i vandet fra et halvfærdigt Helgoland. 

2008

Da foreningen havde fået konstateret, at der ikke foreløbig ville blive råd til at færdigbygge Helgoland, undersøgte foreningen, om det var muligt selv at bygge omklædningsrum og sauna for medlemmerne, og på en stormfuld generalforsamling i juni 2008 blev det besluttet, at foreningen selv ville bygge sine omklædningsrum og saunaer.   De blev finansieret af de midler der var opsparet de foregående år, forudbetalt kontingent og optag af de 600 der stod på ventelisten.  På den måde kunne man få midler til at bygge de vedtagne bygninger uden at skulle ud og låne. Samtidig fik man sponsorstøtte fra NordeaFonden på 25.000 kr. og fra Tuborgfonden på 15.000 kr. 

2009

Omklædningsrummene skulle have været færdige inden jul, men man kom helt hen til begyndelsen af marts 2009 før såvel omklædningsrum som saunaer i både herre- og dameafdelingen var færdige. 

 

 

2012 og 2013

Kongressen er færdig i 2012, og i 2013 låner vi en mobilsauna af forvaltningen. Mobilsaunaen opstilles på fællesafdelingen og fællesafdelingen begynder at tager form med saunagus og andre fællesarrangementer

2015 og frem

Den store fællessauna står klar i nov 2015, og herefter går det stærkt. Foreningen havde fra gammel tid bestået af en herre og en dameafdeling, som stort set kun såes, når der var generalforsamling og dåb.  Der var masser af myter om hvordan det var på den anden afdeling, men det var reelt  to forskellige kulturer. Der var en meget stor medlemsvækst fra 2014 og de  nye medlemmer efterspurgte  mulighed for fælles badning og sauna, og fandt den skarpe kønsopdeling fortidig. 

Med bygning af fællessauna, og med beslutning om at aktiviter, herunder især gus, skulle være fælles, udviklede fællessegmentet sig.

I dag udgør kvinder 2/3  af medlemmerne . Den største gruppe er stadig kvinder som ønsker kønsopdelt , den næststørste gruppe er fællessegmentet, og den mindste gruppe er mænd der ønsker kønsopdelt.

I 2017 bliver der bygget ny sauna på herre og på dameafdelingen og et fælles omklædningsrum . Der er nu ialt 5 saunaer . Den store fællessauna er  lukket fra 1. maj til 1. oktober, fordi den ligger på det område, som er åben for offentligheden fra 1. maj til 1. oktober. 

new-logo-goon
new-logo-goon
previous arrow
next arrow