Hvem er vi?

Vi er 6.000 medlemmer. Vi holder til på havbadeanstalten Helgoland . Vores adresse hedder  Øresundsstien. 

Helgoland ejes af Københavns kommune, men langt de fleste bygninger på Helgoland ejes af DKG. 

Vi har selv financieret bygningerne. Vi har ikke fået offentlige tilskud. 

Vi ejer Lille Helgoland. Det er et mindre badehus med kønsopdelt omklædning .  Det ligger nord for Helgoland, ved hundelufterplænen og haveforeningerne. Nøglebrikken til Helgoland giver adgang til Lille Helgoland.

Vi har en brugeraftale med Københavns kommune

Vi får som andre foreninger tilskud til leje, for vores brug af Helgoland. 

Vi betaler alle vores driftudgifter. Vores udgifter dækkes af det årlige kontingent og indmeldelsesgebyr for nye medlemmer. 

Vi er en frivillig forening, drevet af frivillige. 

Bestyrelsen består af 7 personer. Den er ulønnet.